למה מטריה בתוך כל הקיץ הזה? שני יוצרים גרים בבית אחד, עושים סרטים, כותבים, יוצרים, מפתחים ומפצחים, ממקדים. אחרי הרבה שנים הבנו שבעצם יש לנו בית הפקה, סטודיו שהוא בית להרבה דברים, ליצירה מגוונת. אז הקמנו את 'המטריה' שתכניס תחתיה את כל הטוב הזה, אפשר למצוא פה את מגוון הדברים שאנחנו עושים, אפשר להעיזר בנו, להזמין אותנו, להיפגש. בתקווה לגשם של עבודה, מגוונת, מסקרנת, של יצירה עמוקה ומשמעותית.