שיוף ופיתוח וחילוץ רעיונות


שיוף ופיתוח וחילוץ רעיונות

עובד עם יוצרים בתחום האומנות בכלל והקולנוע בפרט בהכנה להגשות, כתיבה ועריכה של סינופסיסים וטריטמנט,

שיוף, חילוץ וגיבוש הרעיונות.

אני משתמש גם בכלים התמקדותיים על מנת לקלוע ולהתמקד בעיקר, 

אבל בעיקר מקשיב לקול שרוצה לצאת ועוזר להתאים אותו לפורמט שצריך לשמוע אותו.